%
Xe đạp thể thao Road Vivente 700C-LINE 27.5 inch [ Màu cam ]
Xe Đạp
Thể Thao
%
XE ĐẠP THỂ THAO KHUNG NHÔM VÀNH 26 INCH
Xe Đạp
Thể Thao
%
Sạc dự phòng mini YM300S 20000mAh kèm dây cáp, 4 cổng kết nối tiện dụng
Pin Sạc
Dự Phòng
%
Sạc dự phòng 20000mAh sạc nhanh 18W QC3.0/PD mã ONC Flash Titan hiển thị LCD
Pin Sạc
Dự Phòng

Đối tượng cơ bản ( VBA EXCEL)

A. Đối tượng Application
Application.SaveWorkspace "Ván sàn gỗ tự nhiên"
Đoạn mã lệnh trên sẽ lưu giữ những cài đặt của màn hình trong vùng làm việc với tên là "Ván sàn gỗ tự nhiên".

* Khi bạn làm việc với bảng tính có nhiều công thức tính toán, khi thay đổi số liệu thì thời gian tính toán lại đáng kể. Để rút ngắn thời gian tính toán, bạn sử dụng thuộc tính Calculation trong câu lệnh dưới đây ở đầu một thủ tục :

Application.Calculation = xlCalculationManual 
Dòng lệnh trên có tác dụng làm tạm thời dừng tính toán trong Excel.

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

Dòng lệnh trên khôi phục chế độ tính toán tự động của Excel 

* Thuộc tính ScreenUpdating
Trong quá trình tính toán, cửa sổ màn hình Excel luôn được cập nhật lại gây hiện tượng khó chịu (nhấp nháy). Khi đó, bạn sử dụng thuộc tính ScreenUpdating với dòng lệnh ở đầu và ở cuối thủ tục :
Application.ScreenUpdating=False    'Hủy bỏ chế độ cập nhật màn hình
Application.ScreenUpdating=True     'Khôi phục chế độ cập nhật màn hình
Cũng như đối với thuộc tính Calculation, thuộc tính ScreenUpdating giúp bẽng tính của bạn tính toán nhanh hơn.
* Thuộc tính DisplayAlerts
Khi làm việc trong Excel, bạn thường bắt gặp những thông báo tự động "Do you want to save this file...”, “Data may exist in the sheet(s) selected for deletion...” khi thực hiện một số công việc nào đó. Điều đó gây cản trở đến sự hoạt động của các thủ tục bằng cách yêu cầu bạn phải xác nhận lại hành động. Thuộc tính DisplayAlerts sẽ giúp bạn điều khiển chế độ tự động thông báo Bạn hãy sử dụng hai dòng lệnh ở dưới đây ở đầu và cuối thủ tục:
Application.DisplayAlerts=False  'Hủy bỏ thông báo tự động của Excel
Application.DisplayAlerts=True   'Khôi phục thông báo tự động của Excel

B. Đối tượng Window

ActiveWorkbook.NewWindow                Hiện workbook được kích hoạt trong cửa sổ mới
Windows. Arrange                                   Hiện toàn bộ workbook đang mở trên màn hình
Windows(l).DisplayGridlines=False       Không cho hiện lưới ô tại cửa sổ thứ nhất.
Windows(2).Activate                               Kích hoạt cửa sổ Window thứ hai.
ActiveWindow.Caption                            Xác định tên của cửa sổ Window đang kích hoạt.
Activewinclow.ActiveSheet.name           Xác dịnh tên của sheet hiên hành trong ActiveWindow
ActiveWindow.windowState=xlNormal  Thay đổi kích cỡ cửa sổ của ActiveWindow như xlNormal (bình thường), xlMaximizec (lớn hết cỡ), xlMinimized (nhỏ hết cỡ).
ActiveWindow.Caption ="Vidu"             Đổi tên của cửa sổ Window đang kích hoạt thành "Vidu".

C.    Đối tượng Workbook

Workbook.Add                                                      Mở thêm môt workbook mới.
Workbooks(1).Name                                             Xác định tên workbook đầu tiên.
Workbooks.Count                                                  Xác định số workbook đang mở.
Workbooks(2).Activate
                                          Kích hoạt workbook thứ hai đang mở.
Workbooks("Ván sàn gỗ cao su.xls").Activate    Kích hoạt Ván sàn gỗ cao su.xls
ActiveWorkbook.SaveAs  Filename:="Ván sàn gỗ tự nhiên.xls"  Lưu workbook đang kích hoat với tên là Ván sàn gỗ tự nhiên.xls
Workbooks(1).Close                                               Đóng workbook đầu tiên.
activeworkbooks.Close savechanges:=False     Đóng workbook đang được kích hoat và không lưu những gì thay đổi.
Workbooks.Close                                                   Đóng toàn bộ workbook đang mở.

(còn tiếp ...)
(Sưu tầm)

Sạc dự phòng tích hợp màn hình Led Dung Lượng 10000MAH

Xem sản phẩm,...

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Shop Mua Sắm Online Công Nghệ 4.0