%
Xe đạp thể thao Road Vivente 700C-LINE 27.5 inch [ Màu cam ]
Xe Đạp
Thể Thao
%
XE ĐẠP THỂ THAO KHUNG NHÔM VÀNH 26 INCH
Xe Đạp
Thể Thao
%
Sạc dự phòng mini YM300S 20000mAh kèm dây cáp, 4 cổng kết nối tiện dụng
Pin Sạc
Dự Phòng
%
Sạc dự phòng 20000mAh sạc nhanh 18W QC3.0/PD mã ONC Flash Titan hiển thị LCD
Pin Sạc
Dự Phòng

Code khung thử mã html

Khung nhập mã cần thửKhung xem trước kết quả


http://toilaquantri.com
SAU ĐÂY LÀ CODE THỬ MÃ HTML :

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<!--Scrip xem trước code trong cửa sổ mới (Scrip 1)-->
<SCRIPT language="JavaScript">
<!--
window.onerror = null;

// Test to see if Browser is Netscape 3

function DoHTML()
{
resultwindow=window.open("","resultwindow",'toolbar=no,scrollbars=1,height=500,status=0,menubar=0');
resultwindow.focus();
resultwindow.document.write(document.form1.code.value + '<P>')
}

{

}
// -->
</SCRIPT>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript"><!--
document.write("<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript' SRC='buttonsnav.js'><\/SCRIPT>");
//-->
</SCRIPT>
<!--End Scrip xem trước code trong cửa sổ mới-->

</head>
<body>

<center>

<!--Scrip gõ và xem code trong cùng trang có hai khung (Scrip 2)-->
<td valign="top" style="padding:10px" background="#eee">
<span style="color: #3366ff; font:30px Segoe UI;">Khung nhập mã cần thử</span>
<form name="form1" method="post">
<textarea name="code" wrap="soft" onclick="focus(this.code)" style=
"border:solid 1px #b9b8b6;padding:5px;width:100%;height:200px;scroll:auto;">
_HƯỚNG DẪN <br/>
+ Đây là JAVA sao rơi trên nền blog, mình lấy làm ví dụ cho bạn! <br/>
+ Bạn hãy click nút "Xem trước nhanh" để xem nhé! <br/>
+ Bấm nút "Xóa mã" để xóa mã này đi và nhập mã bạn muốn test vào! <br/>

<br/>
( \__/) <br/>
( =^.^) <br/>
(“)_ _(“) <br/>
+++++++++++++++++++++++++++++>

<!-- Hiệu ứng sao rơi cho blog -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var snowsrc="https://lh5.googleusercontent.com/-YbezE9QoWhk/TmDDDL3UmHI/AAAAAAAAK84/b6XxOqhe-IM/sao.png" // Thay Link hình của bạn vào đây
var no = 20; // Số ảnh rơi trên blog
var hidesnowtime =0; // Số giây ảnh biến mất sau khi rơi
var snowdistance = "pageheight"; // Có thể thay đổi giá trị pageheight thành windowheight

///////////Stop Config//////////////////////////////////

var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;

function iecompattest(){
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

var dx, xp, yp; // coordinate and position variables
var am, stx, sty; // amplitude and step variables
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;

if (ns6up) {
doc_width = self.innerWidth;
doc_height = self.innerHeight;
} else if (ie4up) {
doc_width = iecompattest().clientWidth;
doc_height = iecompattest().clientHeight;
}

dx = new Array();
xp = new Array();
yp = new Array();
am = new Array();
stx = new Array();
sty = new Array();
snowsrc=(snowsrc.indexOf("dynamicdrive.com")!=-1)? "snow.gif" : snowsrc
for (i = 0; i < no; ++ i) {
dx[i] = 0; // set coordinate variables
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables
yp[i] = Math.random()*doc_height;
am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables
sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables
if (ie4up||ns6up) {
if (i == 0) {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><a href=\"http://dynamicdrive.com\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/a><\/div>");
} else {
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/div>");
}
}
}

function snowIE_NS6() { // IE and NS6 main animation function
doc_width = ns6up?window.innerWidth-10 : iecompattest().clientWidth-10;
doc_height=(window.innerHeight && snowdistance=="windowheight")? window.innerHeight : (ie4up && snowdistance=="windowheight")? iecompattest().clientHeight : (ie4up && !window.opera && snowdistance=="pageheight")? iecompattest().scrollHeight : iecompattest().offsetHeight;
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot
yp[i] += sty[i];
if (yp[i] > doc_height-50) {
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
yp[i] = 0;
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
sty[i] = 0.7 + Math.random();
}
dx[i] += stx[i];
document.getElementById("dot"+i).style.top=yp[i]+"px";
document.getElementById("dot"+i).style.left=xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i])+"px";
}
snowtimer=setTimeout("snowIE_NS6()", 10);
}

function hidesnow(){
if (window.snowtimer) clearTimeout(snowtimer)
for (i=0; i<no; i++) document.getElementById("dot"+i).style.visibility="hidden"
}

if (ie4up||ns6up){
snowIE_NS6();
if (hidesnowtime>0)
setTimeout("hidesnow()", hidesnowtime*1000)
}
//]]>
</script>
<!--End hiệu ứng sao rơi-->

</textarea></form></td>

<br/>

<!--Button cho scrip 2-->
<button onclick=
"preview.document.write (document.getElementsByTagName ('TEXTAREA')[0].value); preview.document.close(); preview.focus()">Xem trước nhanh</button>

<!--Button cho scrip 1-->
<INPUT TYPE="button" NAME="do" VALUE=" Toàn Màn Hình" ONCLICK="DoHTML()">

<!--Button cho scrip 2-->
<button onclick=
"window.document.form1.code.value='';preview.document.write (document.getElementsByTagName ('TEXTAREA')[0].value); preview.document.close(); preview.focus()">Xoá mã</button>

</br>
</br>

<!--Scrip gõ và xem code trong cùng trang có hai khung (Scrip 2)-->
<td valign="top" style="padding: 10px" background="#eee">
<span style="color: #339966; font:30px Segoe UI;">Khung xem trước kết quả</span>
</br>
<iframe src="about:blank" name="preview" style=
"height:250px;width:100%;border:solid 1px #b9b8b6;padding:5px;background:#ffffff"
frameborder="0"></iframe></td>
</br>
</br>
<a href="http://toilaquantri.com"><span style="color: #3366ff;">http://toilaquantri.com</span></a>
</center>
</body>
</html>

SƯU TẦM
Sạc dự phòng tích hợp màn hình Led Dung Lượng 10000MAH

Xem sản phẩm,...

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Shop Mua Sắm Online Công Nghệ 4.0