%
Xe đạp thể thao Road Vivente 700C-LINE 27.5 inch [ Màu cam ]
Xe Đạp
Thể Thao
%
XE ĐẠP THỂ THAO KHUNG NHÔM VÀNH 26 INCH
Xe Đạp
Thể Thao
%
Sạc dự phòng mini YM300S 20000mAh kèm dây cáp, 4 cổng kết nối tiện dụng
Pin Sạc
Dự Phòng
%
Sạc dự phòng 20000mAh sạc nhanh 18W QC3.0/PD mã ONC Flash Titan hiển thị LCD
Pin Sạc
Dự Phòng

Cố định banner quảng cáo hay thẻ div khi cuộn trang

Đầu tiên bạn cần bạn cần thêm đoạn code này trước </head>
    <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
    <style type='text/css'>
      #floatDivWrapper {font-size:11px}
      #floatDiv.fixed {position:fixed;top:45px;bottom:0}
    </style>
    <script type='text/javascript'>
      //<![CDATA[
var s=true;function doBlink(){$('.blink').css('display',function(index,val){s=!s;return (s)?'block':'none';})}
$(document).ready(function() {setInterval("doBlink()",200)});
//]]>
    </script>
    <script type='text/javascript'>
      //<![CDATA[
$(document).ready(function(){var documentH=$(document).height();if(documentH>1000){
//$("#floatDivWrapper").css('position','fixed');$("#floatDiv").css({'position':'fixed','top':0});
var bottomHeight=1000;var msie6=$.browser=='msie'&&$.browser.version<7;if(!msie6){var top=$('#floatDiv').offset().top-parseFloat($('#floatDiv').css('margin-top').replace(/auto/,0));$(window).scroll(function(event){var y=$(this).scrollTop();if(y>=top&&y<=(documentH-bottomHeight)){$('#floatDiv').addClass('fixed')}else{$('#floatDiv').removeClass('fixed')}})}}});
//]]>
    </script>
   
Bạn muốn cố định một phần tử trang bất kỳ hay quảng cáo. Chỉ cần đặt chúng trong thẻ này: 

<div id='floatDiv'>Đặt banner quảng cáo hay phần tử trang của bạn vào đây </div>

* Áp dụng để cố định PopularPost
<!-- Cố định Popular Post -->
    <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
    <style type='text/css'>
      #floatDivWrapper {font-size:11px}
      #floatDiv.fixed {position:fixed;top:45px;bottom:0}
    </style>
    <script type='text/javascript'>
      //<![CDATA[
var s=true;function doBlink(){$('.blink').css('display',function(index,val){s=!s;return (s)?'block':'none';})}
$(document).ready(function() {setInterval("doBlink()",200)});
//]]>
    </script>
    <script type='text/javascript'>
      //<![CDATA[
$(document).ready(function(){var documentH=$(document).height();if(documentH>1000){
//$("#floatDivWrapper").css('position','fixed');$("#floatDiv").css({'position':'fixed','top':0});
var bottomHeight=1000;var msie6=$.browser=='msie'&&$.browser.version<7;if(!msie6){var top=$('#floatDiv').offset().top-parseFloat($('#floatDiv').css('margin-top').replace(/auto/,0));$(window).scroll(function(event){var y=$(this).scrollTop();if(y>=top&&y<=(documentH-bottomHeight)){$('#floatDiv').addClass('fixed')}else{$('#floatDiv').removeClass('fixed')}})}}});
//]]>
    </script>
    <!-- Cố định Popular Post -->
Thêm PopularPost sau vào vị trí bạn muốn trong <body>
<div id='floatDiv'>

<div style='height:25px; line-height:25px; padding-left:20px; font-weight:bold; color:#0e1cb3'>
Hot, xem nhiều <img src='https://lh5.googleusercontent.com/-T_HE6OLDf1w/UNmPaGftVII/AAAAAAAABY4/hLHeEQgzZDQ/s35/icon-hot.gif'/>
</div>
<div class='most-view'>
<b:section class='sidebar1' id='sidebartab19' preferred='yes'>
<b:widget id='PopularPosts2' locked='false' title='Xem nhiều trong tuần' type='PopularPosts'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'>
<h2>
<data:title/>
</h2>
</b:if>
<div class='widget-content popular-posts'>
<ul>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<li>
<b:if cond='data:showThumbnails == &quot;false&quot;'>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (1) No snippet/thumbnail -->
<a expr:href='data:post.href'>
<data:post.title/>
</a>
<b:else/>
<!-- (2) Show only snippets -->
<div class='item-title'>
<a expr:href='data:post.href'>
<data:post.title/>
</a>
</div>
<div class='item-snippet'>
<data:post.snippet/>
</div>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (3) Show only thumbnails -->
<div class='item-thumbnail-only'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'>
<a expr:href='data:post.href'>
<data:post.title/>
</a>
</div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
<b:else/>
<!-- (4) Show snippets and thumbnails -->
<div class='item-content'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'>
<a expr:href='data:post.href'>
<data:post.title/>
</a>
</div>
<div class='item-snippet'>
<data:post.snippet/>
</div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:if>
</li>
</b:loop>
</ul>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>
</div>
CODE SƯU TẦM
Sạc dự phòng tích hợp màn hình Led Dung Lượng 10000MAH

Xem sản phẩm,...

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Shop Mua Sắm Online Công Nghệ 4.0