%
Xe đạp thể thao Road Vivente 700C-LINE 27.5 inch [ Màu cam ]
Xe Đạp
Thể Thao
%
XE ĐẠP THỂ THAO KHUNG NHÔM VÀNH 26 INCH
Xe Đạp
Thể Thao
%
Sạc dự phòng mini YM300S 20000mAh kèm dây cáp, 4 cổng kết nối tiện dụng
Pin Sạc
Dự Phòng
%
Sạc dự phòng 20000mAh sạc nhanh 18W QC3.0/PD mã ONC Flash Titan hiển thị LCD
Pin Sạc
Dự Phòng

Hiển thị bài đăng ở trang nhãn( Labe)

Bước 1 : bạn vào chỉnh sửa HTML, Tìm thẻ </head>.
chèn trước nó code sau :

<script type='text/javascript'>
imgr=["https://lh3.googleusercontent.com/-IBkOgk0LW6c/TqulPrgd6RI/AAAAAAAAAmg/VHnAiJCR4jc/s800/no_img.jpg"];aBold=showRandomImg=!0;summaryPost=70;summaryTitle=25;numposts=12;function removeHtmlTag(i,g){for(var e=i.split("<"),h=0;h<e.length;h++)-1!=e[h].indexOf(">")&&(e[h]=e[h].substring(e[h].indexOf(">")+1,e[h].length));e=e.join("");return e=e.substring(0,g-1)}
function showrecentposts22(i){j=showRandomImg?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=[];maxpost=numposts<=i.feed.entry.length?numposts:i.feed.entry.length;for(var g=0;g<maxpost;g++){var e=i.feed.entry[g],h=e.title.$t,k;if(g==i.feed.entry.length)break;for(var f=0;f<e.link.length;f++)if("alternate"==e.link[f].rel){k=e.link[f].href;break}for(f=0;f<e.link.length;f++)if("replies"==e.link[f].rel&&"text/html"==e.link[f].type){e.link[f].title.split(" ");break}f="content"in e?e.content.$t:"summary"in
e?e.summary.$t:"";postdate=e.published.$t;j>imgr.length-1&&(j=0);img[g]=imgr[j];s=f;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf('src="',a);c=s.indexOf('"',b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(img[g]=d);e=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];postdate.split("-");for(var l=0;l<e.length&&!(parseInt(m)==e[l]);l++);0<=g&&12>=g&&(h='<div class="postside"><a href="'+k+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><h2><a href="'+
k+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'">'+h+"</a></h2> </div>",document.write(h));j++}document.write("")}
function showrecentposts33(i){j=showRandomImg?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=[];maxpost=numposts<=i.feed.entry.length?numposts:i.feed.entry.length;for(var g=0;g<maxpost;g++){var e=i.feed.entry[g],h=e.title.$t,k;if(g==i.feed.entry.length)break;for(var f=0;f<e.link.length;f++)if("alternate"==e.link[f].rel){k=e.link[f].href;break}for(f=0;f<e.link.length;f++)if("replies"==e.link[f].rel&&"text/html"==e.link[f].type){e.link[f].title.split(" ");break}f="content"in e?e.content.$t:"summary"in
e?e.summary.$t:"";postdate=e.published.$t;j>imgr.length-1&&(j=0);img[g]=imgr[j];s=f;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf('src="',a);c=s.indexOf('"',b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(img[g]=d);e=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];postdate.split("-")[2].substring(0,2);var m=postdate.split("-")[1];postdate.split("-");for(var l=0;l<e.length&&!(parseInt(m)==e[l]);l++);0<=g&&12>=g&&(h='<div class="postside33"><a href="'+k+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'"><img src="'+img[g]+'"/></a><h2><a href="'+
k+'" title="'+removeHtmlTag(f,200)+'">'+h+"</a></h2>"+removeHtmlTag(f,60)+"... </div>",document.write(h));j++}document.write("")};
</script>

Bước 2:  Tìm code sau :
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'/>

Ở gần code trên thường có dạng :
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'/>
</b:section>
Bước 3 : Bạn chèn toàn bộ Code sau phía trên code Bước 2:

<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<div id='scandal24h-view'>
<ul class='fcurrent'><li><a class='fview' href='?v=full' title='Chế độ xem đầy đủ'>Full</a></li> <li><a class='lview' href='?v=list' title='Chế độ xem danh sách'>List</a></li> <li><a class='wnview' href='?v=what_news' title='Có nhận xét gì mới'>Bình luận mới nhất ?</a></li></ul>
</div>
<div style='clear: both;'/>
<style type='text/css'>
#scandal24h-view ul{margin-top:0;margin-bottom:15px;padding:5px 5px 5px 10px;font-weight:bold;height:22px}#scandal24h-view ul{border-bottom:2px #525252 solid}#scandal24h-view ul li{float:left;padding:0 5px 0 5px;margin:0;display:inline}#scandal24h-view ul li a{display:block;padding:5px 20px 4px 39px;text-decoration:none;height:19px;margin-right:2px}#scandal24h-view ul li a.fview,#scandal24h-view ul li a.lview,#scandal24h-view ul li a.wnview{background:#d6d6d6;border:1px solid #525252;border-bottom:0;height:18px;position:relative;bottom:1px}#scandal24h-view ul li a.fcurrent,#scandal24h-view ul li a.fview{background:#d6d6d6 url(http://lh4.googleusercontent.com/--EqmhBRO3GY/TtBidQ9WO9I/AAAAAAAACBc/8XDNP9Tot5c/s20/full-view.png) no-repeat 15px 7px;color:#000}#scandal24h-view ul li a.fcurrent,#scandal24h-view ul li a.fview:hover{background:#f70 url(http://lh4.googleusercontent.com/--EqmhBRO3GY/TtBidQ9WO9I/AAAAAAAACBc/8XDNP9Tot5c/s20/full-view.png) no-repeat 15px 7px;color:#fff}

#scandal24h-view ul li a.lcurrent,#scandal24h-view ul li a.lview{background:#d6d6d6 url(http://lh3.googleusercontent.com/-PcA6z36vNrM/TtBkzbKloSI/AAAAAAAACBo/-bIhC55__5Q/s17/list-view.png) no-repeat 16px 6px;color:#000}#scandal24h-view ul li a.lcurrent,#scandal24h-view ul li a.lview:hover{background:#24bde2 url(http://lh3.googleusercontent.com/-PcA6z36vNrM/TtBkzbKloSI/AAAAAAAACBo/-bIhC55__5Q/s17/list-view.png) no-repeat 16px 6px;color:#fff}#scandal24h-view ul li a.wncurrent,#scandal24h-view ul li a.wnview{background:#d6d6d6 url(http://lh4.googleusercontent.com/-PP-jlk64CWc/TuY-CQqoX9I/AAAAAAAACI0/MJuc4nIBwQU/s19/what-news-bg.png) no-repeat 16px 4px;color:#000}#scandal24h-view ul li a.wncurrent,#scandal24h-view ul li a.wnview:hover{background:#0c9 url(http://lh4.googleusercontent.com/-PP-jlk64CWc/TuY-CQqoX9I/AAAAAAAACI0/MJuc4nIBwQU/s19/what-news-bg.png) no-repeat 16px 4px;color:#fff}.clear{clear:both}#page-rc-tooltip{font-weight:bold;padding:0;margin:15px 0 15px 0;text-align:center}#page-rc-tooltip a{text-decoration:none;border:1px solid #4d9900;padding:2px 5px;background:#c7facf;border-bottom-left-radius:3px 3px;border-bottom-right-radius:3px 3px;border-top-left-radius:3px 3px;border-top-right-radius:3px 3px}#page-rc-tooltip a:hover{color:#f00;background:#9afc97;-webkit-box-shadow:#d4d4d4 0 0 3px}#page-rc-tooltip span{border:1px solid #ff643d;padding:2px 5px;background:#fff}#page-rc-tooltip span.currentpage{background:#ffe6cc;border-bottom-left-radius:3px 3px;border-bottom-right-radius:3px 3px;border-top-left-radius:3px 3px;border-top-right-radius:3px 3px}a.label-link{color:#555;text-decoration:none}a.label-link:hover{color:#000;text-decoration:underline}td.listtitle{padding-left:5px;width:605px}td.listtitle span{color:#888;font-size:85%}td.listtitle span a{color:#3d3d3d!important}td.listtitle span i{color:#000!important}td.listtitle h2{color:#008000!important;font-size:13px;padding:0;margin:0}td.listtitle h2 a{color:#008000!important}td.listtitle h2 a:hover{color:#ff470a!important}td.listinfo{width:90px;text-align:right;font-size:85%;color:#888}td.listinfo span{color:#000;font-style:italic}.anhscandal24h{float:left;position:relative;width:266px;height:215px;margin:5px 21px 20px 27px;background:#f2f2f2;border:1px solid #d4d4d4;}.anhscandal24h:hover{background:#e6ffcc}.anhscandal24h .boanh {width:100%;height:180px;overflow:hidden;border-bottom:1px solid #ffb366;}.anhscandal24h .boanh img{padding:7px;width:252px;height:auto}.anhscandal24h .a_cm{color:#000;text-shadow:1px 1px 1px #fff;float:right;font-size:13px;display:block;position:absolute;margin-top:140px;height:35px;margin-left:-15px!important;padding-right:9px;background:url(http://lh5.googleusercontent.com/-ySf6AueP1yo/Tttx3GwV27I/AAAAAAAACEU/RhMmtdOMiec/s25/cm-r-bg.png) no-repeat top right}.anhscandal24h .a_cm span{background:url(http://2.bp.blogspot.com/-SKm8rYtjin4/Tun6PNpEY2I/AAAAAAAAALc/82dJ-iTwnhU/s1600/cm-l-bg.png) no-repeat;display:block;float:left;height:35px;text-align:center;padding:3px 5px 0 15px;font-weight:bold}.anhscandal24h h2,.anhscandal24h h2 a{color:#060;font:bold 94% Tahoma;text-align:center;text-decoration:none;padding:0;margin:5px 0 0 0}.videoscandal24h{float:left;position:relative;width:172px;height:160px;margin:5px 17px 20px 21px}.videoscandal24h img{border:1px solid #c9c9c9;padding:3px;width:164px;height:113px}.videoscandal24h h2,.videoscandal24h h2 a{color:#060;font:bold 94% Tahoma;text-align:center;text-decoration:none;padding:0;margin:5px 0 0 0}.videoscandal24h .v_cm{color:#000;text-shadow:1px 1px 1px #fff;float:right;font-size:13px;display:block;position:absolute;margin-top:72px;height:35px;margin-left:-15px!important;padding-right:9px;background:url(http://lh5.googleusercontent.com/-ySf6AueP1yo/Tttx3GwV27I/AAAAAAAACEU/RhMmtdOMiec/s25/cm-r-bg.png) no-repeat top right}.videoscandal24h .v_cm span{background:url(http://2.bp.blogspot.com/-SKm8rYtjin4/Tun6PNpEY2I/AAAAAAAAALc/82dJ-iTwnhU/s1600/cm-l-bg.png) no-repeat;display:block;float:left;height:35px;text-align:center;padding:3px 5px 0 15px;font-weight:bold}.hososcandal24h{float:left;position:relative;width:150px;height:200px;margin:5px 24px 20px 34px}.hososcandal24h img{border:1px solid #c9c9c9;padding:3px;width:144px;height:160px}.hososcandal24h h2,.hososcandal24h h2 a{color:#060;font:bold 99% Tahoma;text-align:center;text-decoration:none;padding:0;margin:3px 0 0 0}.anhscandal24h h2 a:hover,.videoscandal24h h2 a:hover,.hososcandal24h h2 a:hover{color:#f30}.anhscandal24h img:hover,.videoscandal24h img:hover,.hososcandal24h img:hover{background:#00e6ac}.home-navi .h_cm{color:#000;text-shadow:1px 1px 1px #fff;float:right;font-size:13px;display:block;position:absolute;margin-top:56px;height:35px;margin-left:-5px!important;padding-right:9px;background:url(http://lh5.googleusercontent.com/-ySf6AueP1yo/Tttx3GwV27I/AAAAAAAACEU/RhMmtdOMiec/s25/cm-r-bg.png) no-repeat top right}.home-navi .h_cm span{background:url(http://2.bp.blogspot.com/-SKm8rYtjin4/Tun6PNpEY2I/AAAAAAAAALc/82dJ-iTwnhU/s1600/cm-l-bg.png) no-repeat;display:block;float:left;height:35px;text-align:center;padding:3px 5px 0 15px;font-weight:bold}.wn_page{text-align:center;margin-bottom:15px}.wn_page span{font-weight:bold;color:#f70}.wn_page a{font-weight:bold;font-size:11px;color:#fff;background:#726a65;padding:2px 5px;border:1px solid #ccc;text-decoration:none}.wn_page a:hover{background:#f70}a.ppcm_link{padding:0 3px;border:1px solid #ddd;background:#efefef}a.ppcm_link:hover{background:#ddd}img.rcav-photo{float:left;margin-right:7px;border:solid #ddd 1px;padding:1px;height:50px;width:50px}td div.rcav-contentb{font-size:12px!important}div.rcav-contentb .rcav-authorb{background:url(http://lh4.googleusercontent.com/-H1sj0v33hIU/TgNJoS2D-6I/AAAAAAAAB1I/sUpra9uRIb4/rc-avatar-bg.png) no-repeat bottom left;padding-bottom:11px}div.rcav-contentb .rcav-sumb{background:#d4d4d4;padding:5px;border-left:1px solid #e1e1e1;border-right:1px solid #e1e1e1;border-bottom:1px solid #e1e1e1}div.rcav-contentb .rcav-sumb{background:#ededed;padding:5px;border-left:1px solid #e1e1e1;border-right:1px solid #e1e1e1;border-bottom:1px solid #e1e1e1}div.rcav-contentb .rcav-sumb p{padding:3px;font-size:90%;border:1px dashed darkGray;margin-top:10px;background:#f2ffe5;color:#888}div.rcav-contentb .rcav-sumb p a{text-decoration:none}div.rcav-contentb .rct-sum p a:hover{text-decoration:underline}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
String.prototype.GetValue=function(e){e=this.substr(this.indexOf("?")+1).match(RegExp("(^|&)"+e+"=([^&]*)(&|$)"));return null!=e?unescape(e[2]):null};var str=location.href,page=str.GetValue("page"),view=str.GetValue("v"),homepageurl="http://www.scandal24h.info/",urllength=homepageurl.length;void 0==page&&(page="1");void 0==view&&(view="full");
if(-1!=str.indexOf("search/label")){if(-1!=str.indexOf("?"))var str1=str.split("?")[0],label=str1.substring(urllength+13,str1.length);else label=str.substring(urllength+13,str.length);var textlabel="/-/"+label,textpage="search/label/"+label}else textpage=textlabel="";function stripHtmlTags(e,i){e=e.replace(/<br.*?>/ig," ");return e.replace(/<.*?>/ig,"").split(/\s+/).slice(0,i-1).join(" ")}
function showrecentposts(e){img=[];for(var i=0;i<numposts;i++){var g=e.feed.entry[i],h=g.title.$t,f,l,j="media$thumbnail"in g?g.media$thumbnail.url:"http://lh6.googleusercontent.com/-8fE2X7kBhWs/Tf96WzivFHI/AAAAAAAAB0s/fItUKGW08gY/no-image.png";if(i==e.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<g.link.length;k++)if("alternate"==g.link[k].rel){l=g.link[k].href;break}f="thr$total"in g?g.thr$total.$t:"none";var q=0==f?"Ch\u01b0a c\u00f3 nh\u1eadn x\u00e9t":"none"==f?'<span style="color:#f00;">Nh\u1eadn x\u00e9t \u0111\u00e3 t\u1eaft</span>':
'<font style="color:#0082ff;">'+f+"</font> Nh\u1eadn x\u00e9t";if(200<f){for(var o=[],k=[],n=f/200,n=0==f%200?parseInt(n):parseInt(n)+1,m=0;m<n;m++)k[m]=m+1,o[m]='<a href="'+l+"?commentPage="+k[m]+'">'+k[m]+"</a>";o='<span style="font-size:85%;color:#24BDE2;"> [<img src="http://lh4.googleusercontent.com/-2Ecsj_7_DfQ/TtDbLsddqGI/AAAAAAAACBw/3nFpHuHLbrk/s12/icon_cmpage.gif" />Comment page : '+o+" ]</span><br/>"}else o="";n=[];if(g.category)for(k=0;k<g.category.length;k++)n[k]=' <a class="label-link" href="http://www.scandal24h.info/search/label/'+
g.category[k].term+'">'+g.category[k].term+"</a> ";else n="No label";var k=g.author[0].name.$t,p=g.published.$t,m=p.split("-")[2].substring(0,2),r=p.split("-")[1],p=p.split("-")[0];postDay=m+"/"+r+"/"+p;m=g="content"in g?g.content.$t:"summary"in g?g.summary.$t:"";a=m.indexOf("<img");b=m.indexOf('src="',a);c=m.indexOf('"',b+5);d=m.substr(b+5,c-b-5);img[i]=-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d?d:"http://scandal-24h.googlecode.com/files/logo-scandal24h-info.png";m='<div id="rcfirstpost"><div class="colleft" style="\tbackground:url('+
img[i]+') no-repeat left top;"><span class="feature"></span><span class="firstcm">'+f+'</span><div class="ftitle"><a href="'+l+'">'+h+'</a></div></div><div class="colright"><div class="colright-child"><div class="tags">'+n+'</div><div class="info"><span class="rightbg"></span><table width=237><tr><td class="info-l"><img src="http://lh4.googleusercontent.com/-jI8VWvv41a8/TtcYzVuDoJI/AAAAAAAACD0/VZVt0mt5ub0/s14/PostAuthorIcon.png" /> '+k+'<br /><img src="http://lh3.googleusercontent.com/-Uirn0vm5r0M/TtJL65kVW9I/AAAAAAAACCo/vEAOrIvKc9I/s10/clock.gif" /> '+
postDay+'</td><td valign="bottom" class="info-r"><a href="'+l+'">Chi ti\u1ebft ...</a></td></tr></table></div><div class="sumary">'+stripHtmlTags(g,50)+" ...</div></div></div></div>";r='<div class="home-navi"><div class="h_cm"><span>'+f+'</span><a href="'+l+'"></div><img style="background:#fff;width:134px;height:81px;padding:5px;border:1px solid #ccc;margin:5px;float:left;" src="'+img[i]+'" /></a><h2><a href="'+l+'">'+h+'</a></h2><div class="cat_tags clear"><div class="noidung">'+removeHtmlTag(g,
80)+' ...</div><div class="clear"></div></div></div>';n='<div style="border-bottom:1px dashed #A9F94E"><table><tr><td valign="top" class="listinfo">'+q+"<br/><span>by</span> "+k+"<br/><span>on</span> "+postDay+'</td><td valign="top" class="listtitle"><a href="'+l+'"><img src="'+j+'" style="width:70px;height:50px;float:left;padding:1px; border:1px solid #ccc;margin-right:5px;" /></a><h2><a href="'+l+'">'+h+"</a></h2>"+o+"<span><i>Tags</i> : "+n+"</span></td></tr></table></div>";p='<div class="anhscandal24h"><div class="a_cm"><span>'+
f+'</span></div><a href="'+l+'" title="'+stripHtmlTags(g,50)+' ..."><div class="boanh"><img src="'+img[i]+'" /></div></a><h2><a href="'+l+'">'+h+"</a></h2></div>";f='<div class="videoscandal24h"><div class="v_cm"><span>'+f+'</span></div><a href="'+l+'" title="'+stripHtmlTags(g,50)+' ..."><img src="'+img[i]+'" /></a><h2><a href="'+l+'">'+h+"</a></h2></div>";j='<div style="border-bottom:1px dashed #A9F94E"><table><tr><td valign="top" class="listinfo">'+q+"<br/><span>by</span> "+k+"<br/><span>on</span> "+postDay+'</td><td valign="top" class="listtitle"><a href="'+
l+'"><img src="'+j+'" style="width:70px;height:50px;float:left;padding:1px; border:1px solid #ccc;margin-right:5px;" /></a><h2><a href="'+l+'">'+h+"</a></h2>"+o+"<span>"+removeHtmlTag(g,160)+" ...</span></td></tr></table></div>";h='<div class="hososcandal24h"><a href="'+l+'" title="'+stripHtmlTags(g,200)+' ..."><img src="'+img[i]+'" /></a><h2><a href="'+l+'">'+h+"</a></h2></div>";"full"==view?0==i&&1==page&&""==textpage?document.write(m):"ANH"==label?document.write(p):"Ca%20sy-Dien%20vien"==label?document.write(h):
"Picture%20show"==label?document.write(p):"Girl%20xinh"==label?document.write(p):"Bikini%20Girl"==label?document.write(p):"VIDEO"==label?document.write(f):"Video%20show"==label?document.write(f):"Clip%20hai"==label?document.write(f):"Clip%20shock"==label?document.write(f):"Video%20show"==label?document.write(f):"Tranh%20vui"==label?document.write(f):"TRUYEN"==label?document.write(j):"Truyen%20cuoi"==label?document.write(j):"Truyen%20+18"==label?document.write(j):document.write(r):document.write(n)}}
function numberOfPosts(e){document.write('<script style="text/javascript">var totalPosts= '+e.feed.openSearch$totalResults.$t+" ;<\/script>")}document.write('<script src="http://www.scandal24h.info/feeds/posts/default'+textlabel+'?alt=json-in-script&callback=numberOfPosts"><\/script>');var cm_ava=[];cm_ava.blogger="http://lh3.googleusercontent.com/--F9h8Z3Z6cs/TtInH4YFTMI/AAAAAAAACB4/sWRmC6nd3HY/s26/blogger-ico.png";cm_ava.another="http://lh3.googleusercontent.com/-OHvAL1zTgZM/TtInH36F1jI/AAAAAAAACB8/Jhnxo7yCjlc/s23/another-ico.png";
cm_ava.no_photo="http://lh6.googleusercontent.com/-cchblzXPp8I/TgNJpMz-aMI/AAAAAAAAB1Q/NAzNcNF-dxk/s50/blogger-nophoto.png";cm_ava.openid="http://lh6.googleusercontent.com/-uf0uxbEp4Zs/TgNJppowi6I/AAAAAAAAB1c/qmkdGd12iJY/openid.png";cm_ava.livej="http://lh4.googleusercontent.com/-ncOJFLxjHTc/TgNJpWhHBVI/AAAAAAAAB1Y/bg87urldP3k/livej.png";cm_ava.wp="http://lh3.googleusercontent.com/-pI1VhTlH9ss/TgNJot558TI/AAAAAAAAB1E/A469MiNkEVg/wp.png";cm_ava.typepad="http://lh4.googleusercontent.com/-QEKJ1rr4D2o/TgNJoZSTvII/AAAAAAAAB1A/ml5MtgyRfhE/typepad.png";
cm_ava.aim="http://lh4.googleusercontent.com/-CY3WnoiAnk8/TgNJokYOjeI/AAAAAAAAB1M/a_56pS5vvG8/aim.png";cm_ava.url="http://lh5.googleusercontent.com/-lz5ikgnJDZw/TgNJoPiZ00I/AAAAAAAAB08/qLvloo_HaHo/url.png";cm_ava.anon="http://lh4.googleusercontent.com/-u-xJmUDbxGI/TgNJpJS8hEI/AAAAAAAAB1U/sC51rFWinQE/guest.png";function showTitle(e){document.write(e.entry.title.$t)}function stripcmHtmlTags(e,i){e=e.replace(/<br.*?>/ig," ");return e.replace(/<.*?>/ig,"").split(/\s+/).slice(0,i-1).join(" ")}
function showRCommentsAvatarbo(e){for(var e=e.feed.entry,i='<div id="rcommentfd"><table><tbody>',g=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],h=0;h<cm_num;h++){var f="",l="";if("uri"in e[h].author[0]){var j=e[h].author[0].uri,k='<a target="_blank" href="'+j.$t+'"><b>'+e[h].author[0].name.$t+"</b></a>";if(j.$t.match("blogger.com"))if(f=e[h].author[0].gd$image.src,f=-1!=f.indexOf("blogblog.com")?"https://lh6.googleusercontent.com/-cchblzXPp8I/TgNJpMz-aMI/AAAAAAAAB1Q/NAzNcNF-dxk/s50/blogger-nophoto.png":f,j.$t.match("12719262048045672226"))l=
'<img src="http://lh5.googleusercontent.com/-M1SiuFrney4/TtMgWc8cX1I/AAAAAAAACDM/1dlwV8oVN44/s35/admin10.gif" heiight="13" width="9" />';else{if(j.$t.match("03534125795803717090")||j.$t.match("03534125795803717092"))l='<img src="http://lh3.googleusercontent.com/-XG8XGo1JpzI/Ttzx-RLFCTI/AAAAAAAACFI/sx8soOERel4/s40/author-ico.png" />'}else f=j.$t.match("openid.net")?cm_ava.openid:j.$t.match("livejournal.com")?cm_ava.livej:j.$t.match("wordpress.com")?cm_ava.wp:j.$t.match("typekey.com")?cm_ava.typepad:
j.$t.match("aol.com")?cm_ava.aim:cm_ava.url}else f=cm_ava.anon,k="<b>"+e[h].author[0].name.$t+"</b>";for(var j='<img class="rcav-photo"align="top" src="'+f+'" />',i=i+"<tr>",i=i+('<td width="56" height="56" valign="top">'+j+"</td>"),j=e[h].published.$t,f=parseInt(j.substring(5,7)),q=0;q<g.length&&!(f==g[q]);q++);for(f=0;f<e[h].link.length;f++)if("self"==e[h].link[f].rel){cmfeed=e[h].link[f].href;break}if(""!=e[h].title.$t){e[h].link[2].href.split("?",1);var o=cmfeed.substring(30+blogID.length,cmfeed.indexOf("/comments")),
o='<script type="text/javascript" src="'+homepage+"/feeds/posts/default/"+o+'?alt=json-in-script&callback=showTitle"><\/script>'}i=""==e[h].title.$t?i+('<td valign="top"><div class="rcav-contentb"><div class="rcav-authorb">'+k+" "+l+'</div><div class="rcav-sumb"><i style="color:#f00;">'+e[h].content.$t+"</i> </div></div></td>"):i+('<td valign="top"><div class="rct-contentb"><div class="rcav-authorb">'+k+" "+l+' - <i><a href="'+e[h].link[2].href+'">'+j.substring(11,16)+"-"+j.substring(8,10)+"/"+j.substring(5,
7)+"/"+j.substring(2,4)+'</a></i></div><div class="rcav-sumb">'+stripcmHtmlTags(e[h].content.$t,cm_desc)+' ... <p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-5YQb7Va3bRs/TtJMzvw_QnI/AAAAAAAACCw/mbkDt1trenM/s10/link.png" /> <b>On :</b> <i><a href="'+e[h].link[2].href+'">'+o+"</a></i> </p></div></div></td>");i+="</tr>"}document.write(i+"<tbody></table></div>")};
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
ava_mode = "single";
var cm_num = 10;
var cm_desc = 100;
var homepage = "http://www.scandal24h.info/";
blogID = "462321606587101340";
postID = "462321606587101340";
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if(-1!=str.indexOf("/search?")||-1!=str.indexOf("archive.html"))document.write('<div style="text-align:center;padding:10px;background-color:#fae9c8;border:1px #fcb353 solid;"><img src="http://data.fandung.com/img/404page-bg.png" /><br><br>Trang m\u00e0 b\u1ea1n \u0111ang t\u00ecm kh\u00f4ng t\u1ed3n t\u1ea1i tr\u00ean blog.<br> <a href="http://www.scandal24h.info/"><b>Click v\u00e0o \u0111\u00e2y \u0111\u1ec3 tr\u1edf v\u1ec1 trang ch\u1ee7.</b></a></div>');else if("what_news"==view){var numcms=10,wnlast=
10*page,cm_start=numcms*(page-1)+1,wnpagecontent="<b>("+cm_start+" &#8594; "+wnlast+')</b> <a href="?v=what_news&page=1">1</a> <a href="?v=what_news&page=2">2</a> <a href="?v=what_news&page=3">3</a> <a href="?v=what_news&page=4">4</a> <a href="?v=what_news&page=5">5</a>';document.write('<div class="wn_page"><span>Top 50 News Comments </span> <br/>'+wnpagecontent+"</div>");document.write('<script type="text/javascript" src="http://www.scandal24h.info/feeds/comments/default?max-results='+numcms+"&start-index="+
cm_start+'&alt=json-in-script&callback=showRCommentsAvatarbo"><\/script>');document.write('<div class="wn_page"><br/>'+wnpagecontent+"</div>")}else{var rcpage=[],numposts="full"==view?30:30,numpage=totalPosts/numposts,lastnum=totalPosts%numposts;0==lastnum&&(numpage+=1);for(var m=1;m<numpage;m++){var start=numposts*(m-1)+1;rcpage[m]='<script src="http://www.scandal24h.info/feeds/posts/default'+textlabel+"?start-index="+start+"&max-results="+numposts+'&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts"><\/script>'}page>
numpage&&page<numpage+1&&0<lastnum?(numposts=lastnum,start=totalPosts-lastnum+1,document.write('<script src="http://www.scandal24h.info/feeds/posts/default'+textlabel+"?start-index="+start+"&max-results="+numposts+'&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts"><\/script>')):page>numpage||page>numpage-1&&0==lastnum?document.write('<div style="text-align:center;padding:20px 10px;background-color:#fae9c8;border:1px #fcb353 solid;"><img src="http://data.fandung.com/img/404page-bg.png" /><br><br>Trang m\u00e0 b\u1ea1n \u0111ang t\u00ecm kh\u00f4ng t\u1ed3n t\u1ea1i tr\u00ean blog.<br><a href="http://www.scandal24h.info/"><b>Click v\u00e0o \u0111\u00e2y \u0111\u1ec3 tr\u1edf v\u1ec1 trang ch\u1ee7.</b></a></div>'):
document.write(rcpage[page]);var pagelist=0==lastnum?totalPosts/numposts:numpage+1,pagelist1=parseInt(pagelist),npage=parseFloat(page);if(page<=parseInt(pagelist)){if(2<=pagelist&&6>pagelist1){document.write('<div id="page-rc-tooltip">Trang ('+page+"/"+parseInt(pagelist)+") : ");for(var n=1;n<pagelist1+1;n++){var navpage=n==npage?' <span class="currentpage" >'+n+"</span>":' <a href="http://www.scandal24h.info/'+textpage+"?v="+view+"&page="+n+'">'+n+"</a>";document.write(navpage)}document.write("</div>")}if(6<=
pagelist&&4>page){document.write('<div id="page-rc-tooltip">Trang ('+page+"/"+parseInt(pagelist)+") : ");for(n=1;6>n;n++)navpage=n==npage?' <span class="currentpage" >'+n+"</span>":' <a href="http://www.scandal24h.info/'+textpage+"?v="+view+"&page="+n+'">'+n+"</a>",document.write(navpage);5<parseInt(pagelist)?document.write(' ... <a href="http://www.scandal24h.info/'+textpage+"?v="+view+"&page="+parseInt(pagelist)+'">Cu\u1ed1i</a></div>'):document.write("</div>")}else if(6<=pagelist&&3<page&&page<parseInt(pagelist)-
2){var first=page-2,last=first+5;document.write('<div id="page-rc-tooltip">Trang ('+page+"/"+parseInt(pagelist)+') : <a href="http://www.scandal24h.info/'+textpage+"?v="+view+'&page=1">\u0110\u1ea7u</a> ...');for(n=first;n<last;n++)navpage=n==npage?' <span class="currentpage" >'+n+"</span>":' <a href="http://www.scandal24h.info/'+textpage+"?v="+view+"&page="+n+'">'+n+"</a>",document.write(navpage);document.write(' ... <a href="http://www.scandal24h.info/'+textpage+"?v="+view+"&page="+parseInt(pagelist)+'">Cu\u1ed1i</a></div>')}else if(6<=
pagelist&&3<page&&page>parseInt(pagelist)-3){first=parseInt(pagelist)-4;last=parseInt(pagelist)+1;document.write('<div id="page-rc-tooltip">Trang ('+page+"/"+parseInt(pagelist)+') : <a href="http://www.scandal24h.info/'+textpage+"?v="+view+'&page=1">\u0110\u1ea7u</a> ...');for(n=first;n<last;n++)navpage=n==npage?' <span class="currentpage" >'+n+"</span>":' <a href="http://www.scandal24h.info/'+textpage+"?v="+view+"&page="+n+'">'+n+"</a>",document.write(navpage);document.write("</div>")}}};
//]]>
</script>
</b:if></b:if>
Ta sẽ đc như sau :
    Code bước 3
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'/>
</b:section>


Bước 4: Bạn chèn code sau trước : ]]></b:skin>

.home-navi{width:308px;height:160px;color:#000;float:left;padding:0;margin:5px; overflow:hidden}
.home-navi:hover,.post-slide-3:hover,.postside:hover,.postside33:hover{background:#f2ffe5}.home-navi h2 a,.home-navi h2 a{text-decoration:none;color:#060;font-size:14px;font-family:Tahoma;text-transform:none;padding:0;margin:0}
.home-navi h2 a:hover{color:#e62e00}
.cat_tags{background:#FFF;width:318px;margin:5px 0 5px 0;padding:0}
.noidung{padding:5px 10px 5px 10px;line-height:1.5em;font-size:13px;color:#4a4a4a}
.tieuh2{margin:2px 5px 0 5px}
.showpageNum a{padding:3px 8px;margin:0 4px;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;background:#ddd}
.showpageOf{margin:0 8px 0 0}.showpageNum a:hover{border:1px solid #888;background:#ccc}
.showpagePoint{color:#fff;text-shadow:0 1px 2px #333;padding:3px 8px;margin:2px;font-weight:700;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border:1px solid #999;background:#666;text-decoration:none}
Nguồn : Internet
Sạc dự phòng tích hợp màn hình Led Dung Lượng 10000MAH

Xem sản phẩm,...

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn
Shop Mua Sắm Online Công Nghệ 4.0