Ads Nhà Tài Trợ
Nam Trung JSC Thớt Gỗ, Ván Ghép Các Loại

Tổng hợp các đoạn code quảng cáo !

* Code Hiệu Ứng Chữ Quảng cáo
<style type="text/css" >
h1.hieuung {
text-shadow: 0 1px 0 #ccc,
0 2px 0 #c9c9c9,
0 3px 0 #bbb,
0 4px 0 #b9b9b9,
0 5px 0 #aaa,
0 6px 1px rgba(0,0,0,.1),
0 0 5px rgba(0,0,0,.1),
0 1px 3px rgba(0,0,0,.3),
0 3px 5px rgba(0,0,0,.2),
0 5px 10px rgba(0,0,0,.25),
0 10px 10px rgba(0,0,0,.2),
0 20px 20px rgba(0,0,0,.15);
}
h1.hello {
font-size:2em;
color: #E6012F;
text-shadow:
3px 3px 0 #888087,
-1px -1px 0 #888087,
1px -1px 0 #888087,
-1px 1px 0 #888087,
1px 1px 0 #888087;
}
h1.printers {
font-family: news-gothic-std, sans-serif;
font-weight: 400;
font-style: italic;
background-color: #edde9c;
color: #bc2e1e;
text-shadow:
0 1px 0px #378ab4,
1px 0 0px #5dabcd,
1px 2px 1px #378ab4,
2px 1px 1px #5dabcd,
2px 3px 2px #378ab4,
3px 2px 2px #5dabcd,
3px 4px 2px #378ab4,
4px 3px 3px #5dabcd,
4px 5px 3px #378ab4,
5px 4px 2px #5dabcd,
5px 6px 2px #378ab4,
6px 5px 2px #5dabcd,
6px 7px 1px #378ab4,
7px 6px 1px #5dabcd,
7px 8px 0px #378ab4,
8px 7px 0px #5dabcd;
}
</style>

<h1 class="hieuung">printers </h1>
<h1 class="printers">printers </h1>
<h1 class="hello">Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ đẹp http://teenk.mobi/m-huong-dan-tao-hieu-ung-chu-dep-voi-css3-chi-tiet-co-demo-146600.html </h1>


* Đoạn Code Quảng Cáo Popup cho Blogspot ở góc Trái màn hình Mẫu 1 :

<script type="text/javascript">
function hide_float_left() {
var content = document.getElementById('float_content_left');
var hide = document.getElementById('hide_float_left');
if (content.style.display == "none")
{content.style.display = "block"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_left()">Tắt quảng cáo [X]</a>'; }
else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_left()">Xem quảng cáo...</a>';
}
}
</script>
<style>
.float-ck { position: fixed; bottom: 0px; z-index: 9000}
* html .float-ck {position:absolute;bottom:auto;top:expression(eval (document.documentElement.scrollTop+document.docum entElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0))) ;}
#float_content_left {border: 1px solid #01AEF0;}
#hide_float_left {text-align:left; font-size: 11px;}
#hide_float_left a {background: #01AEF0; padding: 2px 4px; color: #FFF;}
</style>
<div class="float-ck" style="left: 0px" >
<div id="hide_float_left">
<a href="javascript:hide_float_left()">Tắt Quảng Cáo [X]</a></div>
<div id="float_content_left">
<!-- Start quang cao-->


<a href="http://ntwood.vn">Công ty Cổ Phần Ván Ghép năm Trung</a> : Chuyên cung cấp ván ghép thanh, gỗ cao su cưa xẻ tẩm sấy :
<br />
Liên hệ : 01656.916.247 - Email : namtrungemail@gmail.com

<!-- End quang cao -->
</div>
</div>

* Đoạn Code Quảng Cáo Popup cho Blogspot ở góc phải màn hình Mẫu 1

<script type="text/javascript">
function hide_float_right() {
var content = document.getElementById('float_content_right');
var hide = document.getElementById('hide_float_right');
if (content.style.display == "none")
{content.style.display = "block"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_right()">Tắt quảng cáo [X]</a>'; }
else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = '<a href="javascript:hide_float_right()">Xem quảng cáo...</a>';
}
}
</script>
<style>
.float-ck { position: fixed; bottom: 0px; z-index: 9000}
* html .float-ck {position:absolute;bottom:auto;top:expression(eval (document.documentElement.scrollTop+document.docum entElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0))) ;}
#float_content_right {border: 1px solid #01AEF0; background-color: #FFFFFF;}
#hide_float_right {text-align:right; font-size: 11px;}
#hide_float_right a {background: #01AEF0; padding: 2px 4px; color: #FFF;}
</style>
<div class="float-ck" style="right: 0px" >
<div id="hide_float_right">
<a href="javascript:hide_float_right()">Tắt Quảng Cáo [X]</a></div>
<div id="float_content_right" style="border:1px dashed #900; padding:10px; margin-bottom:20px; background:#FFC; line-height:18px ; width:650px" >
<!-- Khu vực đặt quảng cáo -->
<a href="http://ntwood.vn">Công ty Cổ Phần Ván Ghép năm Trung</a> : Chuyên cung cấp ván ghép thanh, gỗ cao su cưa xẻ tẩm sấy :
<br />
Liên hệ : 01656.916.247 - Email : namtrungemail@gmail.com
</div>
<!-- Kết thúc End quang cao -->
</div>
</div>

* Đoạn Code Khung Quảng Cáo

<div class="clearfix" style="border:1px dashed #900; padding:10px; margin-bottom:20px; background:#FFC; line-height:18px ; width:420px">
Công ty Cổ Phần Ván Ghép năm Trung : Chuyên cung cấp ván ghép thanh, gỗ cao su cưa xẻ tẩm sấy
</div>


* Đoạn Code Quảng Cáo Popup cho Blogspot ở góc màn hình 2 (http://www.cuocsongmuonmau.info)
<style type="text/css">
* html div#fl813691 {position: absolute; overflow:hidden;
top:expression(eval(document.compatMode &&
document.compatMode=='CSS1Compat') ?
documentElement.scrollTop
+(documentElement.clientHeight-this.clientHeight)
: document.body.scrollTop
+(document.body.clientHeight-this.clientHeight));}
#fl813691{font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; color:#666; position:fixed; _position: absolute; right:0; bottom:0; height:150px; }
#eb951855{ width:279px; padding-right:7px; background:url(https://lh4.googleusercontent.com/-ZCel684tsGA/Uo8tAONTcZI/AAAAAAAACkg/DaELN1N7HKY/w15-h150-no/cuocsongmuonmau.info_bg_right.gif) no-repeat right top;}
#cob263512{background:url(https://lh4.googleusercontent.com/-vNLa5Sfsz84/Uo8tAL6LAkI/AAAAAAAACkk/CuyKlQfH4Jo/w501-h150-no/cuocsongmuonmau.info_bg.gif) no-repeat left top; height:150px; padding-left:7px;}
#coh963846{color:#690;display:block; height:20px; line-height:20px; font-size:11px; width:277px;}
#coh963846 a{color:#690;text-decoration:none;}
#coc67178{float:right; padding:0; margin:0; list-style:none; overflow:hidden; height:15px;}
#coc67178 li{display:inline;}
#coc67178 li a{background-image:url(https://lh6.googleusercontent.com/-hUB6FHSCOcg/Uo8uqebMB5I/AAAAAAAAClA/t3_oubc1PaE/w90-h30-no/cuocsongmuonmau.info_button.gif); background-repeat:no-repeat; width:30px; height:0; padding-top:15px; overflow:hidden; float:left;}
#coc67178 li a.close{background-position: 0 0;}
#coc67178 li a.close:hover{background-position: 0 -15px;}
#coc67178 li a.min{background-position: -30px 0;}
#coc67178 li a.min:hover{background-position: -30px -15px;}
#coc67178 li a.max{background-position: -60px 0;}
#coc67178 li a.max:hover{background-position: -60px -15px;}
#co453569{display:block; margin:0; padding:0; height:123px; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#111 #999 #999 #111; line-height:1.6em; overflow:hidden;}
</style>
<div id="fl813691" style="height: 152px;">
<div id="eb951855">
<div id="cob263512">
<div id="coh963846">
<ul id="coc67178">
<li id="pf204652hide"><a class="min" href="javascript:pf204652clickhide();" title="Ẩn đi">Ẩn</a></li>
<li id="pf204652show" style="display: none;"><a class="max" href="javascript:pf204652clickshow();" title="Hiện lại">Xem </a></li>
</ul>
&nbsp;Hot: Bán cho thuê căn hộ cao cấp Thảo Điền Pearl
</div>
<div id="co453569">
<!-- code ads -->
<a target="_blank" href="http://www.canhothuehcm.com/2013/10/ban-cho-thue-can-ho-cao-cap-thao-dien-pearl.html"> <img style="margin:3px 1px 1px 3px;" border="0" width="264" src="https://lh6.googleusercontent.com/-Uoi9AAnO-hM/UmNLSWBlAOI/AAAAAAAACY8/4EinHfijRt0/w264-h115-no/1.jpg" height="115" title="Dự án mới | Căn hộ cao cấp Thảo Điền Pearl"></a>
<!-- code ads -->
</div>
</div></div></div>
<script>
pf204652bottomLayer = document.getElementById('fl813691');
var pf204652IntervalId = 0;
var pf204652maxHeight = 150;//Chieu cao khung quang cao
var pf204652minHeight = 20;
var pf204652curHeight = 0;
function pf204652show( ){
pf204652curHeight += 2;
if (pf204652curHeight > pf204652maxHeight){
clearInterval ( pf204652IntervalId );
}
pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+'px';
}
function pf204652hide( ){
pf204652curHeight -= 3;
if (pf204652curHeight < pf204652minHeight){
clearInterval ( pf204652IntervalId );
}
pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+'px';
}
pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652show()', 5 );
function pf204652clickhide(){
document.getElementById('pf204652hide').style.display='none';
document.getElementById('pf204652show').style.display='inline';
pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652hide()', 5 );
}
function pf204652clickshow(){
document.getElementById('pf204652hide').style.display='inline';
document.getElementById('pf204652show').style.display='none';
pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652show()', 5 );
}
function pf204652clickclose(){
document.body.style.marginBottom = '0px';
pf204652bottomLayer.style.display = 'none';
}
</script>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Sở hữu một thiết kế thanh lịch và vô cùng đẳng cấp, mang trong mình một hiệu năng "cực khủng", chụp ảnh, quay phim chất lượng hàng đầu nhờ cụm 3 camera 50 MP. Thiết bị hoàn hảo dành cho dân làm việc văn phòng theo mô hình Workcation thích du lịch khám phá, làm Việc Từ Xa,... Thiết bị công nghệ số cực ngon dành cho TELEWORK, WFH, người làm nghề MMO, KOC / Streamer,...

Xem Giá Bán

Laptop Asus Gaming ROG Flow Z13 GZ301Z i7 12700H (LD110W), siêu phẩm hỗ trợ làm việc, học tập online, đem đến cho bạn những giây phút trải nghiệm giải trí cực đỉnh cùng laptop CPU thế hệ 12 mới nhất. Thiết kế lai giữa laptop gaming và máy tính bảng sáng tạo, sang chảnh, trang bị công nghệ tân tiến nhất, chinh phục mọi giới hạn cùng với cấu hình vượt trội.

Xem Giá Bán